Een open plek voor initiatiefrijke en creatieve
mensen die zin hebben in een betere wereld.
Zo iemand als jij dus.

Profiel



Karen Jonkers

Kernbegrippen:

duurzaamheid, vormgeven aan een toekomst die we wel willen

Werkt als:

Procesbegeleider


Karen vertelt

“Problemen worden lichter en zelfs oplosbaar als mensen met tegengestelde achtergronden in gesprek komen... In Groenspoor hebben we diverse mensen kunnen verbinden in win-win acties voor biodiversiteit, Zo wil een VMBO haar leerlingen graag bomen laten planten en onderhouden, krijgen de bewoners appels en minder geluidsoverlast, kan de school haar leerlingen veilig en gezond laten fietsen, en geniet een bezoeker van een groener Heiloo. Zo hebben we onder andere gewerkt aan een waterspoor, een vleermuizenroute, een heggen en hagenspoor, bloeiende bermen, etc. In Vergroot je Speelveld, hebben we partijen in het gesprek begeleid rond lastig op te lossen duurzaamheids issues, zoals woningbouw coorporaties en hun huurders, windmolen voor- en tegenstanders, boeren en dieren (lees ganzen-)beschermers, samen laten kijken naar het patroon in hun interactie. Na het doorzien van de valkuilen in de interactie was een goed gesprek mogelijk over de inhoud en kwamen ze tot verrassende nieuwe invalshoeken en oplossingsrichtingen. Met Sterren Dichterbij brengen we partijen in gesprek rond lichtvervuiling. Een typisch probleem van het hele veld, dat je met de beste wil van de wereld niet alleen kunt oplossen. In dergelijke gesprekken, valt op een gegeven moment een kwartje en kijken mensen vervolgens creatief naar mogelijkheden om het anders te doen.”

Bedrijfsnaam:C-REALIST
Website:www.c-realist.nl