Een open plek voor initiatiefrijke en creatieve
mensen die zin hebben in een betere wereld.
Zo iemand als jij dus.

ProfielArthur Hol

Kernbegrippen:

Advocaat Verantwoord reorganiseren, bestuur, medezeggenschap & t, programmamaker voor mens, team en organisatie

Werkt als:

Directeur 


Arthur vertelt

“HRM en arbeidsrecht voor de waardengedreven organisatie, waar ‘de bedoeling’ centraal staat –en niet de systeemwereld. Met aandacht voor bevordering van zelfsturing, dialoog en samenwerking, om de belasting van toegewijde professionals te voorkomen die ontstaat door overmatige controle en regelgeving. En hoe die aandacht te combineren met juiste toepassing van de complexe juridische regelgeving, die óók nodig is, bij ontslag- en flexrecht, reorganiseren en medezeggenschap. Veel organisaties voelen zich genoodzaakt om te reorganiseren, vanuit financiële druk of om andere redenen. Dat is juridisch een complexe kluif, voor alle betrokkenen: directie, HR, OR en medewerkers. Wat er in jaren is opgebouwd vanuit het werken aan Kernwaarden, vergroting van zelfsturing en dialoog met en tussen alle lagen in de organisatie dreigt met een top-down uitgevoerde reorganisatie weer teniet te worden gedaan. De belangrijkste bron van weerstand is immers naar we nu weten de veranderaanpak zélf. Maar het kan anders: binnen de juridische kaders wel degelijk met een organisatieontwikkelingsgerichte aanpak reorganiseren, vanuit de kernwaarden van de organisatie, dus waardengedreven. Met inspiratie en uitnodiging aan ‘de werkvloer’ om samen met anderen eigen plannen in te brengen, náást en samen met die van de directie. Dus: top-down én bottom-up! Je hoort van alles over participatieve medezeggenschap, in verschillende vormen. De link met ‘Nieuw Organiseren’. en ‘Nieuwe Medezeggenschap’; de rol van OR’en als ‘kantelaars’ die nieuwe manieren van organiseren en veranderen stimuleren en mogelijk maken. Over vroegtijdige betrokkenheid bij besluitvorming, met de bijbehorende vrees van de OR ‘de fuik’ in te zwemmen: in de beslisfase gebonden blijken te zijn aan de gedachten die in de voorfase zijn geuit. Het werken met buitengewone of ‘buiten’-leden. Het gebruik maken van medewerkers met specifieke kennis, die op deelthema’s meedenken en meewerken, doorgaans in thema- of werkgroepen, en vormen waarbij alle medewerkers rechtstreeks zijn betrokken bij het medezeggenschapswerk, zoals in op sociocratische leest geschoeide bedrijven. Hoe zit het nu precies met Participatieve Medezeggenschap, hoe ga je na of het wat voor uw organisatie is hoe pak je de invoering ervan aan? Met die vragen houdt ik mij ook bezig. ik ben partner bij advocatenkantoor De Koning Vergouwen, Directeur van HRM College, partner bij Governance University Advisory en ex-adviseur arbeidsverhoudingen bij Shell en HR-manager bij KLM. Ik ben co-auteur van ‘Het Sociaal Plan in de praktijk–handleiding voor verantwoord reorganiseren: een integrale aanpak’, SDU juni2012 - en van twee artikelen over Participatief Toezicht en Participatieve Medezeggenschap, in OR-informatie en Goed Bestuur & Toezicht. Al mijn publicaties staan op mijn website. ”

Bedrijfsnaam:HRM College
Website:www.hrmcollege.nl